Search By:

The Assassin

Nie Yinniang

Direction: Hsiao-hsien, Hou

Script: Hsiao-hsien, Hou | Tien-Wen, Chu

Country: China, France, Hong Kong, Taiwán

Production: Hsiao-Hsien, Hou | Kufn, Lin | Peter, Lam | Tai-Chiang, Gou | Tzu-Hsien, Tung | Yiqi, Chen

Production Company: Spotfilms

Photography: Ping Bing, Mark Lee

Edition: Chih-Chia, Huang | Ching-Sung, Liao

Sound: Duu-chih, Tu

Music: Giong, Lim

Cast: Chen, Chang | Ching-tian, Juan | Fang-yi, Sheu | Hsin-ying, Hsieh | Satoshi, Tsumabuki | Shu, Qi | Yun, Zhou

Art Direction: Wern-Ying, Hwarng


Year of participation at FICM:
2015

Films by the same director presented at FICM:

Café Lumière (2004)