Search By:

Riding Alone for Thousand of Miles

Qian li zou dan qi

Direction: Yimou, Zhang

Script: Yimou, Zhang | Zou, Jingzhi

Country: China, Hong Kong, Japan

Production: Yimou, Zhang

Production Company: Toho Company Ltd. | Zhang Yimou Studio

Photography: Zhao, Xiaoding

Edition: Cheng, Long

Sound: Cockle, Ross | Neil, Andrew | Pirola, Paul

Music: Guo, Wenjing

Cast: Nakai, Kiichi | Takakura, Ken | Terajima, Shinobu | Wen, Jiang


Year of participation at FICM:
2006

Films by the same director presented at FICM:

Hero (2003)