Search By:

Close to Saskia

Close to Saskia

Direction: Neri, Ricardo

Script: Neri, Ricardo

Country: Mexico

Production: Neri, Ricardo | Payó González, Francisco

Production Company: Placebo Films

Photography: Neri, Ricardo

Edition: Neri, Ricardo

Sound: Neri, Ricardo | Osuna Tamayo, Mario

Music: Osuna Tamayo, Mario

Cast: Flores, Saskia | González, Gabriel

Art Direction: Neri, Ricardo


Year of participation at FICM:
2007